Book Reviews

A STORY IS A SPECIAL THING

THE ONES THAT I HAVE READ

THEY DO NOT STAY INSIDE THE BOOKS

THEY STAY INSIDE MY HEAD!

Click here for the latest Ħal Għaxaq Primary Creative writers kidblog


Book Cover:
Title: The Pied Piper
Author: Grimm Brothers
Reviewed by: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
Book Review: The book was about a village called Hamlen and it was full of rats. The Mayor promised that who will get rid of the rats will be given $100000. Some people wanted the $100000 so they let out their dogs and cats to get rid of the rats. Some German people wanted the $10000 too so they caught them and burnt them. One day a strange man went to the Mayor and told him that he will get rid of the rats. The next day the Piper played his tune and all the mice went to him. The Mayor spent some money from the $100000 and invited everyone except for the Pied Piper. The next day, the Piper went to the Mayor and asked him for the money. The Mayor didn`t want to give it to him. The very next morning, the Piper played his tune and the children went to him and he locked them in a cave in the forest and they never came back.
Which is your favourite character in the book? The character I liked best was the Pied Piper because he saved the village.
Which is your least favourite character in the book? The character I didn`t like was the Mayor because he didn`t keep his promise.
How do you describe this story? I think this is a beautiful story.


Book Cover:
Title: The true diary of Carly Ann Potter
Author: Michaela Morgan
Reviewed by: Maria Cristiano (Year 5 Ants)
Book Review: This book is a diary of Carly Ann Potter. This diary was a present from one of her cousins. Her cousin’s name was Zoe. Carly was very happy with her new diary and she wrote the nice and bad experiences of her life. This was for about a period of three months. She wrote her first writings on the new year`s day till mid-March. One of her best writings was when her cousin Zoe went for a few days to stay with Carly`s family, till she found a job. Her mother wanted Carly to share her bedroom with Zoe. She didn`t like that because there were many differences between them. Zoe was a very selfish person, because of that she had to sleep in the attic with the rats, instead of her bedroom. Carly was very fed up with Zoe that she wrote this “I would rather die than go through the humiliation of any more space resting”. At last Zoe left the house and Carly was very happy like before.
Did you learn any new words? exhausting – very tiringeternity – endless time


Book Cover:
Title: Susie and Sam: A Day at the Zoo Park
Author: Geddes and Grosset
Reviewed by: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
Book Review: The book was about two children and their grandpa. Their grandpa took them to a zoo park. They saw monkeys, like chimpanzees. They saw tigers, lions, cheetahs, leopards, penguins, sea lions, kangaroos, koalas, snakes, lizards, parrots, eagles, hawks , owls and an elephant.
Which is your favourite character in the book? The character I liked most was Susie.
Do you recommend this book to others? Yes, I recommend this book very much.
How do you describe this story? This was an adventurous and a wonderful story.


Book Cover:
Title: Milly and Molly Learn to Swim
Author: Gill Pittar
Reviewed by: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
Book Review: The book was about a turtle called Trickle and a frog called Hoppit. One day Milly and Molly went to visit them. They saw Trickle and Hoppit swimming ain the river. They wished to learn how to swim, so the next morning they went to swimming classes. They learned how to put their heads under the water. They learned how to use their legs and how to use their arms. Finally, they learned how to put them all together. They went to visit Trickle and Hoppit again. Then Poppy, Jack and George, came to visit. They wished to learn how to swim. So the next morning they went to swimming classes too. They learned how to put their heads under water. They learned how to use their legs and arms. Finally they learned how to put it all together. Then they went to visit them again. They swam in the river and then they lay on their towels.
Which is your favourite character in the book? The character I liked best was Molly because she learned how to swim.
Do you recommend this book to others? Yes, I recommend this book very much.


Book Cover:
Titlu: Mid-Dinja ta’ Fra Mudest – Fiċ-Ċimiterju
Awtur: Charles Casha
Opinjoni ta’: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
L-opinjoni ta’ Eleonor: L-istorja hi dwar żewġt it-tfal li sabu qoffa mimlija frott u ltaqgħu ma` Fra Mudest. Huma qalulu li ma kienux jafu x`se jagħmlu biex ma jarawhomx sħabhom. Fra Mudest ġietu idea u qalilhom biex imorru jikluh fiċ-ċimiterju ż-żgħir. Iż-żewġt itfal telgħu maċ-ċint u qabżu fuq in-naħa l-oħra. Huma bdew jgħidu “waħda fuq , wahda isfel….” . Sadanittant kien għaddej Wenzu , l-ħabib ta` Fra Mudest. Kif ra lil Fra Mudest bilqiegħda fuq ġebla mar ikellmu. Kif mar ħdejh, Fra Mudest ġietu idea biex jeħles minnu. Hu qallu biex jisma` x`ħoss kien ġej minn wara ċ-ċint. Huma bdew jisimgħu “ waħda fuq, waħda isfel…”. Wenzu qal lil Fra Mudest biex imorru `l hemm għax issa huma kien imiss. Wenzu mar jiġri għand il-Pirjol. Kemm daħku it-tlett iħbieb!
X’għoġbok l-aktar fil-ktieb? L-aktar karrattru li għoġobni kien ta` Fra Mudest għax irnexxielu jeħles minn Wenzu.
X’dejqek l-aktar fil-ktieb? L-aktar karrattru li dejjaqni kien ta` Wenzu għax kieku kien jikxef il-pjan.
X’tip ta’ storja kienet? L-istorja kienet ta’ tip – Umoristika.


Book Cover:
Titlu: Leġġenda: Il-Kuluri ta’ Malta
Awtur: Pawlu Mizzi
Opinjoni ta’: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
L-opinjoni ta’ Eleonor: Il-ktieb hu dwar meta l-Aglabiti ħakmu lil Malta. Darba dawn raw vapur dieħel lejn Malta u raw ċorma nies jaqbżu ġol-ilma. L-Aglabiti marru għand il-Konti Ruġġieru li kien il-kap tagħhom. Dan tana l-bandiera ta` Malta. Hu qallu li l-abjad huwa xiehda ta` twemminhom u l-aħmar kien biex ifakkar qlubithom.
X’għoġbok l-aktar fil-ktieb? L-aktar karrattru li għoġobni kien il-Konti għax tana l-bandiera Maltija.


Book Cover:
Titlu: Il-Ħarba taż-Żrinġijiet
Awtriċi: Rita Antoinette Borg
Opinjoni ta’: Eleonor Borg (Year 4 Mickey)
L-opinjoni ta’ Eleonor: Il-ktieb hu dwar ħamest itfal li qabdu ħafna żrinġijiet. It-tfal għamluhom ġo vażett u ħallewhom hemm. Iż-żrinġijiet ippruvw joħorġu imma l-ebda idea ma kienet tajba. Żrinġa ż-żrinġ ġietha idea tajba u għajtet lil Żonġru ż-żrinġ. Żongru kien l-iktar żrinġ b`saħħtu u għalhekk Żrinġa qalet lil Żonġru biex jaqbeż fl-ilma maż-żrinġijiet kollha. F`daqqa waħda l-bott infetaħ u għalhekk iż-żrinġijet ħarbu u marru jistaħbew. X`ħin ġew it-tfal tgħidx kemm irrabjaw meta raw li ż-żrinġijiet kienu ħarbu.
X’għoġbok l-aktar fil-ktieb? L-iktar karattru li għoġobni kien ta` Żrinġa għax ġietha l-idea.
X’dejqek fil-ktieb? L-iktar karattri li m’għoġbunix kienu tat-tfal għax qabdu liż-żrinġijiet.


Book Cover:
Title: Amelia Jane Again
Author: Enid Blyton
Reviewed by: Ilona Caruana (Year 5 Madagascar)
What was the book about? The book was about a girl named Amelia Jane who gave the toys some terrible scares with her mischief,and got poor teddy to carry her home without him even knowing it.Somethimes the toys got their own back,but it was never long before Amelia Jane’s back to being just as bad as ever!
What do you like most in this book? About this book I like everything because it is so funny.
Were there any parts you didn’t like? No, I like this story because it is about toys and it is so funny.
Genres that best describes this book: Ficton, Fantasy.
Words that best describes this book: Funny, Adventurous, Silly.
How many stars do you give to this book?


Book Cover:
Title: The Apple Picking Party
Author: Sue Graves
Reviewed by: Daniel Brincat (Year 3 Bob the Builder)
My favourite character: My favourite character in this book is Jake who loves sports and is a helpful boy. He and other children helped farmer Frank to pick apples from his trees.
What did you like most in the story? What I like most in this story were the races that the children raced in the barn because they were fun!
Word that best describes this book: Interesting


Qoxra:
Titlu: Fra Mudest
Awtur: Charles Casha
Opinjoni ta’: Nikolai Agius (Year 5 Alvin & The Chipmunks)
X’taħseb dwar il-ktieb? L-iktar ktieb li ħadt gost naqra kien ta’ Fra Mudest. F’dan il-ktieb kien hemm ħafna stejjer li jirrakkuntaw il-praspar li jagħmel Fra Mudest. Waħda mill-praspuri li laqtitni u niżlet għasel waqt li kont qed naqra kienet “Nesa iċ-ċavetta.”
L-istorja fil-qosor: Darba, Pietru s-sagristan qam kmieni biex imur jagħmel xi xogħolijiet il-knisja imma nesa ċ-ċwievet fil-kunvent. Allura mar lura l-kunvent u biex ma jqajjem lil ħadd beda jgħajjat lil Fra Mudest bilmod iżda ma semgħux u ma qamx. Meta qam, Fra Mudest idejjaq jisma’ dak l-għajjat kollu u ma setax jagħraf li kien Pietru li kien qiegħed jgħajjat. Qabad barmil ilma u tajru lejh. Tgħidx kemm għajjat Pietru, tant li mhux biss lin-nies tal-kunvent qajjem iżda anke n-nies tat-triq.
Liema hi l-aktar parti li għoġbitek? L-iktar parti li għoġbitni kienet meta Fra Mudest waddab l-ilma għax is-sagristan ġabu imxarrab għasra minn rasu sa saqajh.
Kif tiddeskrivih dan il-ktieb: Dan il-ktieb niddiskrevih bħala l-iktar ktieb tad-daħk li qatt qrajt.
Kemm-il stilla tagħti lil dan il-ktieb?


Qoxra:
Titlu: Il-Praspar kollha ta’ Kunċett u Marinton
Awtur: Trevor Zahra
Opinjoni ta’: Maria Cristiano (Year 4 Crin)
X’taħseb dwar il-ktieb? Dan il-ktieb meta bdejt naqrah mill-ewwel għoġobni għax inissillek tbissima. Kunċett u Marinton huma żewġt aħwa li ma jaqblu f’xejn. Anzi l-oppost ta’ xulxin, anke f’persunithom għalkemm huma tewmin. Waħda ħoxna daqs kartell u l-oħra niexfa għuda. Hemm diversi stejjer li qrajthom aktar minn darba għax għoġbuni ħafna. Huma stejjer ibbażati fuq il-ħajja li kienu jgħixu fl-antik.
Karattru favorit: Il-karattru favorit hu ta’ Kunċett għax hi mara fuq tagħha u ma tħalliha lixxa lil ħadd.
Liema hi l-aktar parti li għoġbitek? L-aktar parti li għoġbitni hi meta mar tifel iħabbtilhom il-bieb u daħal inkiss inkiss u serqilhom pultruna bla ma rawh joħodha u meta waslu lura d-dar ma sabuhiex u ndunaw li dik li kien hemm fuq nett tal-ħuġġieġa kienet tagħhom.
Liema hi l-aktar parti li dejqitek? L-akar parti li dejqitni hi l-aħħar paġna għax kont wasalt fit-tmiem.
Kelma biex tiddeskrivi dan il-ktieb: Dan il-ktieb hu tad-daħk u nissuġġerixxi lil min irid jidħak ftit jaqrah għax-sabiħ.
Kemm-il stilla tagħti lil dan il-ktieb?


Book Cover:
Title: Looking after Gran
Author: Roderick Hunt
Reviewed by: Daniel Brincat (Year 3 Bob the Builder)
My favourite character: My favourite character in this book is the dog Floppy because he was helpful. Floppy is a yellow dog with a red collar. He got his name because of his large floppy ears.
What did you like most in the story? What I like most in this story is when Floppy saves Gran’s motorbike from being carried away into the sea.
Words that best describe this book: Funny and colourful.


Qoxra:
Titlu: Rona titbissem kuntenta
Awtur: Deo Grech
Opinjoni ta’: Maria Atanasio (Year 3 Bob the Builder)
Karattru favorit: L-iktar li għoġobni fl-istorja hu l-karattru ta’ Rona għax dejjem kuntenta u tal-mama’ tagħha għax Rona tħobb tikteb fuq pitazz speċjali u l-mama’ toqgħod taqralha minnu.
L-istorja fil-qosor? Darba waħda kien hemm tifla li kien jisimha Rona li din it-tifla kienet tkun dejjem ferħana u bit-tbissima fuq wiċċha. Din it-tifla tħobb timmaġina imbagħad vera kienet tarah, wara tiktbu fuq iL-ktieb speċjali tagħha. Rona kellha ħafna ħbieb l-iskola u din timmaġinahom li jkunu magħha meta hija tkun wkoll waħidha.
X’għoġbok l-aktar fl-istorja? L-istorja hija sabiħa ħafna għax fiha tara ħafna ħbieb iħobbu lil xulxin u l-mama’ tħobb lil Rona ħafna.
Kemm-il stilla tagħti lil dan il-ktieb?


Book Cover:
Title: The Gruffalo
Author: Julia Donaldson
Reviewed by: Daniel Brincat (Year 3 Bob the Builder)
My favourite character: My favourite character in this book is the little brown mouse because he is smart and clever.
What did you like most in the story? What I like most in this story is the funny poem that describes a strange creature called the Gruffalo.
Words that best describe this book: Funny and colourful.


Book Cover:
Title: The wolf and the seven little kids
Author: Kate Gladden
Reviewed by: Maria Cristiano (Year 4 Crin)
What is the story about? The story is about a nasty wolf. Like all other wolves, this one tried to get in the kids house and eat them. One day their mother went to the market. Before she left she told them not to open the door. The wolf tried to enter for the firs time, but the kids wouldn’t let him in. Then he tried to trick them by rubbing his paws into flour to make them white. Then he chewed some chalk to make his voice smooth. This time the kids opened the door and he gobbled them up. Then he fell asleep. Their mother came back and realised what had happend. Quickly she bringed her pepper pot, shook a cloud of pepper into the wolf’s nose. The wolf began to sneeze. Soon all the kids were out. The wolf went into the forest and he was never seen again.
My favourite character: My favorite characters are the kids bacause they are very obbidient.
What did you like most in the story? My favorite part is, when their mother tried to save her kids.
What didn’t you like in the story? The part which I didn’t like is when the wolf tried to trick the kids.
Words to describe the story: It is colourful and adventuruos.


Book Cover:
Title: Simple Simon goes to camp from ‘Fireside Tales’
Author: Enid Blyton
Reviewed by: Maria Atanasio (Year 3 Bob the Builder)
What is the story about? One day there was a boy named Simple Simon.The school teacher said to Simon to tell his mother that the boys in the class and Simon were going to camp.Simple Simon was excited.
What did you like most in the story? What I liked most in the story was when the boys met a cow. Simon began to talk with the cow.The boys began to laugh to Simon when they saw this.
What didn’t you like in the story? What I did not like in the story was Simon because when the children told Simon something, he obeyed them.
Words to describe the story: Funny but interesting
How many stars do you give to this story?


Book Cover:
Title: Lolly comes to town
Authors: Liz Catchpole
Reviewed by: Maria Cristiano (Year 4 Crin)
What is the story about? The story is about the Koala Brothers. One day when Lolly came to town with her ice cream van, the engine went up in smoke. She was very worried because all her ice cream will melt. So all the residents tried to help her. Then arrived Sammy. He was a very clever person. He tried to mend it and he did it. At last everyone laughed and cheered up because they were going to eat an ice cream. From this story I learned that when there is someone in trouble,you should help him any time.
Favourite Character: My favorite charachter is Mitzi, because she is a helpfull person.
What did you like most in the story? My favorite part of the story was when the engine of the ice cream van went up in smoke and everyone tried to help Lolly.
What didn’t you like in the story? None
A word to describe the story: Interesting


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Bambi
Traduzzjoni ta’: Trevor Żahra
Opinjoni ta’: Maria Atanasio (Year 3 Bob the Builder)
L-istorja fil-qosor: Darba waħda kien hemm ċerva li kellha tifel li kien jismu Bambi. Dan kien għadu jitwieled għalhekk kien imbeżża’ ġol-foresta u darba ltaqa’ ma’ fenek li kien jismu Tanbur u wara ftit iltaqa ma’ skank li wkoll saru ħbieb.
Parti mill-istorja li m’għoġbitekx? Parti mill-istorja li m’għoġbitnix hija meta darba waħda Bambi u ommu kienu flimkien bdew jiġru qalb il-foresta meta xi ħin semgħu ħoss kbir u minn dakinhar ommu infirdet minn ma’ Bambi għax mietet.
Parti mill-istorja li għoġbitek? Parti mill-istorja li għoġbitni hija meta Bambi ħalla ‘l ommu u baqa’ jgħix ħajtu ma’ missieru ġol-foresta.
Kemm-il stilla tagħti lil dan il-ktieb?
Kelma biex tiddeskrivi l-ktieb? Interessanti.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Il-fatat fid-dar tan-nanna
Awtur: Carmel G. Cauchi
Opinjoni ta’: Dylan Ciappara (Year 5 Madagascar)
L-istorja fil-qosor: Kien hemm xwejħa li kien jisimha Lonza. Din kienet marret toqgħod ma’ bintha Rosette għax kien mitilha r-raġel tagħha li kien jismu Nikol. Wara xi żmien, ix-xwejħa qalet lil bintha li kienet sejra lura d-dar tagħha. Kellha rasha iebsa u kollox kien irid isir kif tgħid hi. Ir-raġel tagħha kienet tikkmandah hi f’kollox. In-neputijiet tagħha ħadu gost li kienet se titlaq għax kienet dejqithom. Il-ġirien indunaw li reġgħet ġiet id-dar tagħha għax ħarġet tnaddaf barra…


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Pespes il-Fellus Kurjuż
Awtriċi: Natalie Portelli
Opinjoni ta’: Dejan Bonnici (Year 5 Madagascar)
L-istorja fil-qosor: F’dan il-ktieb insibu ġabra kbira ta’ stejjer mimlijin avventuri hekk sbieħ tal-fellus kurjuż, Pespes.Darba waħda il-fellus kurjuż bl-isem ta’ Pespes li kien qiegħed f’ħanut tal-gwis, sab ruħu ġo gaġġa. Imbagħad ġie tifel biex jixtrih għax tant iggustah. Pespes ħarab jiġri u mar jistaħba ġo xkora ġwies.Malajr sab ruħu għand koppja anzjana li marret tixtri l-ġwies. L-anzjan tah lill-ħabib tiegħu u dan feraħ mhux ftit u laqgħu għandu b’idejh miftuħin. Il-fellus ħa qatgħa meta ra lit-tifel Karl lest biex jipprova jaqbdu…


Book cover:
Book Title: Here comes trouble!
Author: Tessa Krailing
Reviewed by: Nicole Bezzina (Yr 5 Madagascar)
What was the book about? This story is about a girl who gets herself into trouble Trudy had big feet and large hands. Rob Manson, a boy in her class gaver her the nickname, Trouble. Everyone is upset about Trudy except Mrs Willow because she was just like her when she was young. One day Mrs Willow told Trudy to imagine that she was a swan. From that day onwards Trudy did not break anything else.
What did you like about the book? I like the book because it’s hilarious.
Were there any parts you didn’t like? Yes, the part when Rob Manson told Jenny that she always made trouble.
Would you recommend this book to a friend? Yes.
How many stars would you give this book?
What genre best describes this book? Fiction
Which words best describe this book? Funny; Wonderful; Hilarious and Colourful

Book cover:
Book Title: How the Zebras got its stripes
Author: Ned Jensen
Reviewed by: Suiony M. Carabott (Yr 5 Madagascar)
What was the book about? This story is about some donkeys that became zebras by time. Many years ago there were no zebras in the world but only a lot of donkeys. The donkeys worked very hard and they had no time to play and have fun. They used to carry heavy bundles for miles and no one appreciated their work.One day, two donkeys got fed up and didn’t want to work all the time. So, they talked to an old wise man about their problem. The old man brought some black and white paints and painted the donkeys. First he painted them white and then he painted black stripes over the white paint and he called them zebras.Some other donkeys wanted to become zebras just like the other two, so they spoke to the old wise men who painted them in black and white paints too.

Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Il-Prinċpijiet Imqarba u ħrejjef oħra
Awtriċi: Natalie Portelli
Opinjoni ta’: Maria Cristiano (Year 4 Crin)
L-istorja fil-qosor: Dan il-ktieb fih ħames stejjer li kollha huma stejjer ivvintati.L-ewwel waħda hi dwar dragun aħdar li għamel ħbieb ma’ żewġt aħwa.It-tieni waħda hi dwar sitt nani li bl-iskop ħażin ta’ moħħhom riedu jisirqu li r-residenti ta’ Belt Nofsinhar.L-oħra hi dwar karozza safra li sabuha żewġt iħbieb u li din il-karozza kellmithom u qaltilhom biex jaħsluha u toħodhom dawra bil-ġwienah tagħha.L-oħra hi dwar sitt prinċpijiet imqarbin li bdiet tieħu ħsiebhom saħħara. Il-praspar li kienu jagħmlulha kienet tibdilhom fuqhom.L-aħħar storja hi dwar Anna li kellha razzett. Ġara li din Anna kien se jkollha tarbijja u ma baqgħetx tmur spiss tagħlef u tnaddaf lill-annimali. Dawn immissjawha ħafna u ftehmu li jmorru jżuruha. Minn din niehdu tagħlimha li l-annimali għandhom qalb li taf tħobb ukoll.


Book Cover:
Title: The smelly little dog
Authors: Enid Blyton
Reviewed by: Maria Atanasio (Yr 3 Bob the Builder)
Book Review: One day there was a woman with her two girls named Betsy and Joane and with her one boy named Fred.The next day their mum took the children to the beach. When they arrived they found a dog and the dog began to sniff about their things. The mother’s children was chasing the dog but Betsy wanted to play with the dog. Betsy took the soft toy with her and they went to swim in the sea. She did not know how to swim in the sea. Suddenly a wave took her teddybear far from her. Betsy began to drown and the smelly little dog discovered what had happened. It went to save her. From then on, the dog became Betsy’s pet and she named it Splash because when Betsy drowned it made a lot of splashes to save her.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Pinokkjo
Awtur: Carlo Collodi
Maqlub għall-Malti minn: Trevor Zahra
Opinjoni ta’: Maria Cristiano (Year 4 Crin)
L-istorja fil-qosor: L-istorja ta Pinokkjo kulħadd jafha, ilni nismagħha minn meta kont għadni daqsxejn ta’ tifla żgħira. Din l-istorja hi dwar pupu imnaqqax fl-injam minn Ġeppetto. Meta dan il-pupu kien lest, ħarab lil sidu. Naraw li Pinokkjo dejjem għamel ta’ rasu u dejjem spiċċa f’inkwiet kbir. Kemm meta ħarab u ma marx skola, meta għamilha ma’ kumpannija ħażina, sakemm spiċċa f’ħalq il-balena. Hawnhekk nistgħu nieħdu tagħlima li għandna nisimgħu mill-ġenituri tagħna u mhux mill-ħbieb. Fl-aħħar spiċċa ppremjat mis-Saħħara l-Kaħla li bidlitu f’tifel tassew.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Ħija Jeremy
Awtur: Carmel G. Cauchi
Tpenġijiet ta’: Marielle Camilleri
Opinjoni ta’: Mandy Farrugia(Yr 6 Garfield)
Dwar x’hiex kien il-ktieb? Moira għandha għaxar snin u nofs. Għandha żewġ ħutha li huma subien. Jeremy għandu tmien snin u ż-żgħir għandu erba’ snin. Il-fustani huwa t-tifel b’diżabbiltà mentali. L-LSA ta’ Jeremy jisimha Miss Katya, tfajla ddedikata u tħobb it-tfal. Jiena tgħallimt ħafna meta qrajt dan il-ktieb. Nobgħod nies li jgħidu lill-oħrajn biex joqogħdu ‘l bogħob minn xi ħadd li jbati bħal Jeremy. Jien għoġobni l-ktieb għax tgħallimt ħafna!

Book Cover:
Title: A letter for George
Authors: Stephen Cole and Liz Catchpole
Reviewed by: Maria Cristiano (Yr 4 Crin)
Book Review: This book is about George the postman. George is a turtle slow postman who likes to deliver all posts not in the letter box but right to the person. One day Mitzi decided to write him a letter. He was very pleased with it,so he put it in his pocket. By an accident the letter dropped out. All the residents were very unhappy so they helped him to find it. At last they found the letter for George and he put it in a safe place to read it. The residents wrote him some letters. He thanked everyone and he didn’t know what to say. At last they all agreed that it’s good to make your friends feel happy.


Book Cover:
Title: Drake’s Special Delivery
Author: Karen Wallace
Reviewed by: Daniel Picco (Year 6 Garfield)
Book Review: This book is about Queen Elizabeth and Sir Francis Drake’s ship.  Drake’s special delivery was a monkey to the Queen that Bosun Grundy gave him.  At the end of the story the Queen gave Sir Francis permission to go on a long trip on the ship which took him three whole years.
Which is your favourite part of the story? My favourite part in this book was in the last sentence when the Queen said that she would change her mind about letting Sir Francis go to sail to protect his country.  The moment when I laughed most was when the Queen and Lady Matilda were playing with the ships.
Which is the character you liked most? The character I liked most was Old Ma Knuckleboe because she is a nasty and greedy old woman.
Why did you enjoy reading this story? I enjoyed reading this story because it’s funny and it is about history.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Nies Ħbieb Tagħna
Awtur: Trevor Zahra
Opinjoni ta’: Maria Atanasio (Year 3 Bob the Builder)
L-istorja fil-qosor: IL-parrukkier.Mela darba kien hemm parrukkier jismu Bertu. Kienu jmorru ħafna nies għandu biex jaqtgħu xagħarhom. Ċensu, wieħed raġel dejjem kien imur jitkellem miegħu. Darba waħda kien ġie ġuvni biex jaqta’ xagħaru għax kellu xagħru daqs dinja. Bertu dam ma jara lil dan il-ġuvni, darba waħda reġa’ ltaqa’ miegħu u Bertu ralu xagħru twila u l-mustaċċi twal.Bertu qallu ‘mela qiegħed tħalli xagħarek twila?’.Il-ġuvni qallu, ‘iva għax in-namrata qaltli biex inneħħi l-mustaċċi wkoll u jien għidtilha le ħej il-mustaċċi ma neħħihomx u hija qaltli jew jiena jew il- mustaċċi u jiena għidtilha l-mustaċċi u mindakinhar ma bqajniex flimkien dejqitni u tlaqtha.’
Għaliex għoġbitek l-istorja? Din l-istorja għoġbitni ħafna għax ġibitli tbissima.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: It-tifla li marret fuq il-qamar. (mill-ktieb Stejjer li kibru fl-art)
Awtur: Immanuel Mifsud
Illustrat minn: Greta Borg Carbot
Opinjoni ta’: Antonia Scicluna (Year 6 Garfield)
L-istorja fil-qosor: L-istorja hija fuq qamar li jsaqsi tlett itfal biex jitilgħu ħdejh. Waħda biss tisimgħu għax l-oħrajn ikunu reqdin u hi taċċetta, iżda mbagħad tkun trid terġa’ tinżel lura fejn sħabha.
Liema hi l-iktar parti li laqtitek? L-iktar biċċa li għoġbitni kienet il-parti fejn il-qamar jibda jħoss ħafna għat-tifla li kienet kważi se taqbad tibki. Dak il-ħin qalb il-qamar inqasmet għax kien jaf li ma seta’ jagħmel xejn. Huwa ħaseb fuq li ħaseb, iżda l-qamar, kellu moħħu żgħir iżda qalb kbira.Xintillina, it-tifla li telgħet fuq il-qamar, b’qalbha sewda, poġġiet fl-art b’ħarsitha fuq il-ħbieb maġenb ix-xmara. Hi bdiet tinkwieta għal meta jqumu. x’ser jagħmlu? Jitilqu mingħajrha? Jfittxuha għal ħafna ħin? Hi tħawdet. Ħasbet fuq li ħasbet iżda kien kollu ta’ xejn!Din il-parti tassew togħġobni għax emozzjonatni ħafna l-iktar il-qamar li tassew ħass għaliha!


Book Cover:
Title: The Flying Machine
Author: Roderick Hunt and Alex Brychta
Reviewed by: Braydon Caruana (Year 4 Crin)
Book Review: Nadim was at the airport with his mum and dad. They had been to America for a holiday. Now it was time to fly home. Nadim’s dad was nervous.”I don’t like flying”, he said. ”I hate taking off.””I don’t hate it”, said Nadim. ”I love it.”
A word to describe the book: Funny
How many stars would you give the book?


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Is-saħħar l-ikrah
Awtriċi: Nathalie Portelli
Opinjoni ta’: Matteo Mangion (Year 4 Crin)
Kelma li tiddeskrivi l-ktieb: Tad-daħk
Kemm-il stilla ttih?
L-istorja fil-qosor: Ġo palazz kbir kien joqgħod saħħar. Dan kien jismu Sarfo. Sarfo stieden lil xi ħadd biex jiekol miegħu. Huma kielu ftit panini bil-butir, perżut, ġobon u ftit kejkijiet ikkuluriti. Is-saħħħara l-mistiedna tiegħu tagħtu bott għasel. Sarfo tant għoġbu li mar filgħodu jistaqsiha minn fejn xtratu. Minflok tagħtu bott għasel hija tagħtu borża naħal.


Book Cover:
Title: Something nasty in the kitchen
Author: Michael Bond
Reviewed by: Kieran Grech (Year 4 Crin)
Book Review: The story is about a bear who one day had to look after and cook for Mr and mrs Brown. The bear had bigger eyes than his stomach and so he ended with a big dumpling outside the house.
A word to describe the book: Interesting
How many stars would you give the book?


Book Cover:
Title: Lost in the jungle
Authors: Roderick Hunt and Alex Brychta
Reviewed by: Martina Mangion (Year 3 Bob the Builder)
Book Review: One day it was mum’s birthday. The children made a birthday card for her. Biff bought a wonderful plant for mum. Biff said, ‘It is like a jungle.” Biff has a plant for mum and dad has a plant for mum.


Qoxra tal-ktieb:
Titlu: L-istejjer ta’ Dexter il-pupu baħri
Awtur: Carmel G. Cauchi
Opinjoni ta’: Kurt Abdilla (Year 3 Bob the Builder)
Karattru Favorit: L-aktar karattru li għoġobni huwa s-suldat tal-plastik. Is-suldat l-aħdar tal-plastik sabiħ. Is-suldat sabiħ aħdar għandu senter. Is-suldat l-aħdar tal-gwerra.
X’ma għoġbokx fl-istorja? Dawk li ma għoġbunix huma s-suldati l-kannella. Dan is-suldati kienu ta’ Clive.


Book Cover:
Title: Susie and Sam go Shopping
Authors: Galdes and Grosset
Reviewed by: Eleonor Borg (Year 3 Bob the Builder)
Favourite Character: My favourite character in the book was Susie because she was a good girl. Her bows are red, her hair is blonde, her eyes are black, her jacket is green, her t-shirt is red, her pants are red and her shoes are green.
What did you like most in the story? I liked Sam most in the story.
What didn’t you like in the story? I did not like Mum in the story.


Book Cover:
Title: The Go-Kart Race
Authors: Roderick Hunt and Alex Bcychta
Reviewed by: Daniel Caruana (Year 3 Garfield)
Favourite Character: My favourite character in the book was Biff. He is an adventurous person. I like this character because he likes to do strange things.
Did you like the story? Why?: I liked the story because I like Go-Karts too.
How many stars do you give to this book?
Excellent!


Qoxra tal-ktieb
Titlu: Fatatu jmur l-iskola
Awtriċi: Marika Mamo
L-Opinjoni ta’: Maria Atanasio (year 3 Bob the Builder)
L-istorja fil-qosor: F’din l-istorja kien hemm tifla jisimha Dora li magħha kien jgħix fatat li hi biss kienet tarah. Darba waħda meta Dora marret l-iskola Fatatu beda jiddejjaq mingħajrha u ħaseb biex imur l-iskola. Meta wasal l-iskola Fatatu qghadt jiftaħ bieb bieb ta’ kul klassi. It-tfal u l-għalliema meta bdew jaraw il-bibien jinfethu wahidhom baqghu ccassati. Fl-aħħar sab il-klassi ta’ Dora. Fil-klassi ta’ Dora l-għalliema bdiet tgħallimhom is-somom, u qaltilhom biex min iġibhom kollha tajbin jieħu ktieb bħala premju. Fatatu ħassar is-somom li kienet kitbet l-għalliema, it-tfal kollha għamluhom ħżiena minbarra Dora għax ċċekjat xogħolha u reħhet il-ktieb.


Book Cover:
Book Title: Angel Lily and the Special Gift
Author: Shelagh McNicholas
Reviewed by: Sharona Zammit (Year 3 Garfield)
How many stars do you give to this book?
Why? I give the story five stars because it is about a girl and her guardian angel.
Which is your favourite character? My favourite character is Sophia.Sophia is a kind little girl who feels like she isn’t good at anything.I like this character because she is a very nice girl.


Book Cover:
Book Title: Wizards
Author: Christopher Rowson
Reviewed by: Estelle Scicluna (Year 3 Garfield)
How many stars do you give to this book?
I give the story five because it was really fun.
Review: My favourite character is Zag. Zag is a very old man and he is also a wizard.I loved this story so much!


Il-Qoxra tal-Ktieb:
Titlu: Il-villaġġ ta’ Luka
Awtur: Anita Busuttil
Opinjoni ta’: Francesca Bartolo (Yr 3 Bob the Builder)
L-istorja fil-qosor: Luka kellu ħabiba li kien jisimha Tina. Din kellha kelb jismu Tikku. Luka u Tina kienu sejrin il-bandli u fit-triq iltaqgħu ma’ raġel anzjan u dan ir-raġel ried jaqsam in-naħa l-oħra tat-triq.Luka qallu “Stenna ftit sinjur, aħjar nużaw id-dawl tat-traffiku.”Tikku ra kelb ħiereġ mingħand tal-laħam b’ħafna zalzett u tant kemm beda jiġbed iċ-ċinga li lil Tina ħarbilha minn idha.Fil-pront iltaqgħet ma’ pulizija u qaltilha “Tista’ tgħinni?” Il-pulizija qaltilha “Mela le!”
Karattru li għoġbok: L-aktar karattru favorit tiegħi huwa Luka għax huwa tifel bilgħaqal.
Tagħlima: Minn  din l-istorja, jien tgħallimt li lill-anzjani għandna ngħinuhom dejjem. 


Il-Qoxra tal-Ktieb:
Titlu: Fellusu
Awtur: Trevor Żahra
Opinjoni ta’: Cassidy Psaila (Yr 3 Bob the Builder)
L-istorja fil-qosor: Darba waqgħet ġewża fuq ras fellusu u ħaseb li kienet se taqa’ d-dinja u ried imur jgħid lil sħabu. Dawn spiċċaw għand il-lupu u kielhom.
Karattru li għoġbok: L-aktar karattru favorit tiegħi kien fellusu għax huwa gustuż.
Karattru li m’għoġbokx: Dak li m’għoġobnix fl-istorja kien il-lupu.


Book Cover:  
Book Title: Little Lamb
Author: Piers Harper
Reviewed by:  Maria Atanasio (Yr 3 Bob the Builder)
What was the book about? One day there was a green grass field and in it lived lots of animals but there were also lots of sheep. There was a small sheep and this sheep’s name was Little Lamb.Little Lamb’s favourite game was hide and seek. Once, it wanted to play hide and seek with itself. Then, it began to ask the other animals to hide with them. The animals began to tell her to go away because she was a little lamb. Little Lamb did not know how to go back. Then, it met the sheepdog and it helped Little Lamb to go back to the field with its mother.

Book Cover:
Book Title: Jesus the friend
Author: Hilda I. Rostron
Reviewed by: Darren Micallef (Yr 6 Popeye)
What was the book about? I borrowed this book from my class library.This book has three stories. The first story is called The Friend of the Childrenand it’s about when Jesus was resting and the mothers were coming with their children to Him. But Jesus’ friends didn’t want anyone to bother him so they tried to send them away.  Jesus heard them. Then Jesus said, ‘let the children come to me and don’t send them away’.The second story is called The friend of the Lonely Little Man. It’s about a lonely man whose name was Zacchaeus. He was short, had a big house and was rich, but without any friends.  One day Jesus was walking in that street but because Zacchaeus was short he couldn’t see.  So he climbed up a tree and Jesus saw him and told him to go to his house to stay. When they went home Zacchaeus gave back all the money he had stolen.The third story is called The friend of the family. Jesus was best friend with a family who lived by the seaside.  Jesus liked to visit the family. One day Jesus was praying with two members of the family. After the prayers he went to the family’s home to have dinner with them. When they arrived one of them was ill and then Jesus made her feel better.
Favourite character: The character I liked most was Jesus.  Jesus is the person whom we have to listen to, because he is the Son of God.
Favourite story: The story I enjoyed most was the second story because Jesus can make lonely people feel better.From this story I learned to be like Jesus, the only Son of God.

Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Il-Gżira Sigrieta
Awtur: Charles Zarb
Opinjoni ta’: Shazney Spiteri (Yr 6 Popeye)
L-istorja fil-qosor: Dan il-ktieb għandu storja misterjuża dwar nannu ta’ żewġt itfal.Darba waħda kien hemm żewġt itfal li  kien jisimhom Rebecca u Christian. It-tfal lestew kollox fuq il-mejda għall-ikla ma’ nannuhom.  Manuel kien se jqatta’ xi ftit żmien magħhom.  Manuel kien raġel li fi żmienu kien ħadem fuq l-HMS Illustrious. Hemmhekk kien iltaqa’ ma’ martu Eliżabetta.  Huma żżewġu u wara kellhom it-tfal.  L-għada n-nannu flimkien ma’ Rebecca u Christian flimkien mal-familja tagħhom marru jistagħdu.Manuel kien komplielhom l-istorja ta’ meta hu kien wasal fuq il-vapur tal-Atlantis.  It-tfal bħas-soltu ħadu interess waqt li ommhom u missierhom marru jistadu.  X’ħin marru lura lejn id-dar għamlu ikla bil-qarnit li kien qabad missierhom.  Filgħaxija hu kompla jgħidilhom l-istorja.  Kien qalilhom li l-kaptan kien ra dawl misterjuż fuq il-boxxla li kif resqu iktar qrib tagħha, sabu sikka….
Karattru li għoġbok: Il-karattru li għoġobni l-aktar kien tat-tfal għax huma ħadu interess u qagħdu jisimgħu sal-aħħar agħx kienu jibqgħu bil-kurżita’.
L-opinjoni tiegħek dwar il-ktieb: Jien tgħidx kemm għoġobni dan il-ktieb għax huwa avventura u minnu tgħallimt fuq il-gwerra dinjija u kif kienet il-ħajja ta’ fuq l-Atlantis.


Book Cover:
Book Title: The Magic Mirror
Author: Enid Blyton
Reviewed by: Samuel Grima (Yr 6 Garfield)
What was the book about? I really enjoyed reading this story.  It was about a boy who always had a frown on his face.  The story is called The Magic Mirror because one day the boy met a man and he took him to his house. They, the boy saw his face when he became older on the magic mirror. It was a sad face.  Then he showed him more faces and he couldn’t take it anymore. So from that day onwards he always had a smile on his face.

Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Il-Papa’ għandu problema
Awtur: Carmel G. Cauchi
Opinjoni ta’: Daniel Picco (Yr 6 Garfield)
Dwar x’hiex kien il-ktieb? Jien tgħallimt ħafna minn din l-istorja u ħadt pjaċir ħafna naqraha. Din hi storja fuq tifla li jisimha Romina u li kellha għaxar snin.  Hi kienet taf tkanta ma’ kor tal-Knisja u darba minnhom il-qassis, Dun Peter, xtaq li jagħmlilhom uniformi ġdida.  Peress li Romina kellha problema d-dar iddeċidiet li ma tmurx aktar il-kor għax ma setgħetx tixtri l-uniformi.Dun Peter induna li Romina kellha xi problema u xtaq jiltaqa’a magħha.  Hi qaltlu kollox u Dun Peter ta l-għajnuna tiegħu fejn qalilha li se jagħmel minn kollox biex ifejjaq il-papa’ tagħha għax kellu marda tal-moħħ.  B’hekk setgħu jkunu familja ferħana bħal ma kienu qabel.Il-karattru ta’ Dun Peter jgħallimna kif aħna wkoll nistgħu ngħinu lill-proxxmu billi ngħidulhom xi kelma ta’ inkoraġġiment u mhux ngħajjruhom bil-problema.

Book Cover:
Book Title: The Haunting of Pip Parker
Author: Annie Fine
Illustrated by: Emma Chischester Clark
Reviewed by: Dejan Bonnici (Yr 5 Madagascar)
Your favourite character: My favourite character is poor Pip because she has a sensitive character.
What was the book about? One Christmas eve, Pip couldn’t sleep because she was seeing a horrible tiny golden skull shape on one of her room walls.  All she wanted for the Christmas is for someone to get rid of that horrible thing on her bedroom wall.  One night she saw the grass moving from the wind but she couldn’t ignore it.  She couldn’t sleep and she stayed awake all night looking at the window.I like the story so much because I learnt that if we do not take other people’s advice we might be misled by our imagination.

Book Cover:
Book Title: The Wind and the Sun
Author: Aesop
Reviewed by: Suiony M. Carabott (Yr 5 Madagascar)
What was the book about? This week I read another story from Aesop’s Fables.  The story that I read is called, ‘The wind and the sun’.  The story is about a quarrel between the wind and the sun. They begin to boast about all the things that they know how to do.  Once they saw a traveller walking by, wearing a thick cloak.  They made a competition to see which of them was stron genough to make the traveller take off his cloak….From this story I learned that gentleness often wins over rudeness.

Qoxra tal-ktieb:
Titlu: Ir-Rota Ta’ Darren…u ħrejjef oħra
Awtur: Natalie Portelli
Opinjoni ta’: Maria Cristiano (Yr 4 Crin)
Dwar x’hiex kien il-ktieb? Dan il-ktieb għandu ħames ħrejjef. Tnejn minnhom jixbhu lil xulxin li huma ‘Ir-Rota ta’ Darren’ u ‘Il-baqra Ġganta’. Tnejn oħra huma ħrejjef maġiċi li huma ‘L-għalliema l-ġdida’ u ‘Il-Ħuta msaħħra’, filwaqt li l-oħra hi dwar prinċipessa.
Kemm-il stilla tagħti lil dan il-ktieb?
Agħti kelma biex tiddeskrivi dan il-ktieb. Avventuruż
X’għoġbok minn dan il-ktieb? Il-ħrejjef ta’ dan il-ktieb kollha għoġbuni.
Kien hemm xi parti li m’għoġbitekx? Le
Tissuġġerixxih lil ħaddieħor biex jaqrah? IVA

Book Cover:
Book Title: The Blue Eye
Author: Roderick Hunt
Reviewed by: Kurt Mizzi (Yr 4 Zipper)
How many stars do you give to this book?
What was the book about? The book was about two children who went to Egypt.  They found a land and they went with her. There were some people chasing her to steal her.
What did you like about the book? I liked best when they got out from the city with a motorbike.
Were there any parts you didn’t like? The part that I didn’t like was when they where at the market.
Would you recommend this book to a friend? YES
Genres: Fiction and Crime
Words that describe this book: Interesting; Scary; Adventurous and Colourful


Book Cover:
Book Title: Dutch Adventure
Author: Roderick Hunt
Reviewed by: Owen Mangion (Yr 4 Zipper)
Illustrator Alex Brychta
Review: The children went with dad to the supermarket and dad bought Edam cheese.  Dad forgot the cheese on top of the car and it fell down the hill.  When they got home, the key took them for an adventure in the Netherlands.  There they met a boy called Hans and on their way to the village they saw a man on a bike.  The children saved the dyke from a flood and caught a thief.  The mayor and his wife thanked the children for getting the diamonds back and they want back home.I liked this book because the children saved the day.


Book Cover:
Book Title: Island of Surprises
Author: Enid Blyton
Reviewed by: Fleur Scicluna (Yr 3 Bob the Builder)
How many stars do you give to this book?
Review: My favourite character is Jessica.  What I liked most in the story was when they found out that the sand was sugar.  What I did not like in the story was when the wishing-chair turned into sugar.


Book Cover:
Book Title: The Riddle Stone
Author: Roderick Hunt
Reviewed by: Andre’ Abela (Yr 3 Garfield)
How many stars do you give to this book? I give FIVE stars to the story because I like this kind of stories.
Review: My favourite character from the book was Hong.  Hong has oval glasses and a big bag behind his back.  I like this character because Hong was a very clever boy.  I like the story because it was full of adventures.


Book Cover:  
Book Title: 365 Dalai Lama – Daily Advice from the Heart
Author: Dalai Lama
Reviewed by: Mr D Grech
Do  you recommend it to others? Most Definitely!
Review: The book is rich of inspiring  teachings.   It is based on true compassion and the   love for one another.  His words are very close to the words of love preached by Jesus Christ, some 2000 years before him. If we were to live these advice through our words, thoughts and   actions, the results will be wonderful.1. When you lose, don’t lose the lesson.2. Follow the three R’s:- Respect for self,- Respect for others and- Responsibility for all your actions.3. Don’t let a little dispute injure a great relationship.4. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.5. Open your arms to change, but don’t let go of your values.6. Remember that silence is sometimes the best answer.7. Live a good, honourable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.8. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.9. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.10. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.

LOOK IN A BOOK AND YOU WILL SEE

WORDS AND MAGIC AND MYSTERY.

LOOK IN A BOOK AND YOU WILL FIND

SENSE AND NONSENSE OF EVERY KIND

LOOK IN A BOOK AND YOU WILL KNOW

ALL THE THINGS THAT MAY HELP YOU GROW.

 

Advertisements

Comments are closed.

November 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Archives

Clubs

Hits Counter

  • 86,689 hits
Advertisements
%d bloggers like this: